SUPPORT

SUPPORTÄRENDEN

Vi finns tillhands för support. För felanmälan fyll enkelt i formuläret längst ner på denna sida. Har du frågor om ditt supportärende? Kontakta oss på telefon 042-38 08 90 eller på mail support@svenskaneptun.se

FRÅGOR OCH SVAR, BADKAR MED MASSAGESYSTEM

FRÅGOR OCH SVAR, UTOMHUSSPA

Kontrollera säkringarna i huset. Kontrollera att det finns ström fram till kontrollboxen i spabadet

Bryt strömmen och skruva ur filtret. Sätt på strömmen utan filter i badet. Rör ej några knappar på displayen. Vänta 10 min. Starta badet igen.

Detta problem kan uppstå vid uppstart och vattenbyte. Trolig orsak är luft i någon av pumparna. Kontrollera alt samtliga munstycken är öppna. Lossa övre anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen är avstängd. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde i spabadet igen. Skruva nu tillbaka anslutningen tills den håller tätt.

Samtliga munstycken i spabadet är på- och avstängbara. Börja med att vrida på de munstycken som det inte kommer vatten ur, detta är den vanligaste orsaken. Har du flera pumpar i ditt spabad så kan de olika pumparna vara fördelade på olika munstycken, sätt på samtliga pumpar. Kolla att du har massagevredet på kanten av spabadet ställt mot mitten, vreden reglerar vart du riktar massagen. Mittenläget ger flöde ur alla munstycken.

Fyll spabadet med vatten, lägg slangen inuti filterboxen och fyll till markeringen på filterluckan.

Den här funktionen är normal under uppvärmning och filtrering. Inga åtgärder behövs.

Spabadet töms med hjälp av gravitationen. Det töms inte alltid fullständigt. Del är inte nödvändigt att tömma spabadet helt och hållet. Om du vill avlägsna den sista lilla vattenresten rekommenderar vi att du använder en våtdammsugare..

Patronfilter skruvas ur och spolas rent upprätt mellan lamellerna med varmt vatten med hårt tryck, ej högtryck. Lägg sedan patronfilter i vatten med Filtercleaner i minst 12 timmar. Skölj sedan ordentligt med vatten.

Ett spafilter ska rengöras och spolas av 2-4 gånger i månaden för att bibehålla ett fräscht vatten och för att spara på utrustningen. Smutsiga filter skapar dåligt flöde genom värmaren och pumparna.

Det finns en naturlig avdunstning av vattnet och att alla som badar för med sig vatten ur spabadet när de kliver ur.

FRÅGOR OCH SVAR ANG. FELANMÄLAN NEDAN

För att avgöra om ärendet omfattas av eventuell garanti behöver vi veta produktens inköpsdatum och dess inköpsställe. Dessa uppgifter finns på kvittot du fått av din leverantör. Ha kvittot i beredskap för att vid behov kunna styrka ditt inköpsdatum. Saknar du kvitto kontakta din återförsäljare. Kan du inte styrka ditt inköpsdatum debiteras du för de kostnader vi har för att avhjälpa felet.

Vet vi vilket serienummer/ordernummer produkten har så vet vi vilka delar din produkt är byggd av. Vet vi inte serienumret kan vi inte få fram rätt reservdelar.

Det beror lite på produkten. Nedan ser du en lista på placeringar.

L.A. Spas och American Whirlpool
På typskylten monterad på panelernas utsida nere vid mark eller på toppen av elskåpet innanför serviceluckan. Montera av serviceluckan för att läsa av skylten.

Neptun Spa
Direkt innanför serviceluckan.

Ångduschar
På utsidan av mittsektionen.

Badkar & Massagebadkar
På insidan av fästet till pump eller skrivet med tusch på utsida av badet. Montera av fronten för att se dessa uppgifter.

Slutkundens kontaktuppgifter behövs för att vi skall kunna hålla direktkontakt med slutkunden i serviceärendet.

Du fyller i e-postadress till återförsäljaren så att vi kan informera om vad som händer i ärendet om detta överenskommits.

Du kan skicka med upp till fyra bilder som visar felet och dessa ska vara i bildformaten jpg, png eller gif. Storlek max 1 Mb per bild.

Direkt efter att anmälan är skickad får du ett ärendenummer via e-post som ska användas vid all dialog i ärendet med Neptun. I denna e-post framgår ytterligare information du kan behöva.

FRÅGOR OCH SVAR, VATTENKVALITET UTOMHUSSPA

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

1: Partiklar i vattnet – Tillsätt Bright & Clear
2: pH-värdet är för högt – Tillsätt pH Down
3: Dålig filtrering? – Rengör filterpatronen med Filter Cleaner
4: Vattnet är övermättat med upplösta ämnen (TDS är för högt) – Byt vattnet helt eller delvis 

 

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

Upplöst metallsalt, koppar, järn eller andra metaller i vattnet – Tillsätt No Scale 

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

Högt innehåll av tvål- eller kosmetikarester. – Tillsätt Foam Down 

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

1: Hög kalciumnivå – Tillsätt No Scale
2: pH-värdet är för högt – Tillsätt pH Down
3: Alkaliniteten är för hög – Tillsätt Alka Down 

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

1: Högt innehåll av organiska föroreningar – Tillsätt SpaChock
2: Filterpatron smutsig – Rengör filterpatron med Filter Cleaner
3: De dolda rörsystemen är smutsiga – Rengör de dolda rörsystemen med BioFilmCleaner

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

1: pH-värdet är för lågt – Tillsätt pH Up
2: Alkaliniteten är för låg –  Tillsätt Alka Up
3: TDS är för högt – Byt ut vattnet helt eller delvis 

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

Högt innehåll av bundet klor – Tillsätt SpaChock, kontrollera pH och justera efter behov 

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

Kalkbeläggningar på grund av för mycket hårt vatten – Avkalka hela badet med Descaler 

Möjlig orsak  –  Förslag på lösning

Bakterietillväxt, saknar desinfektion  – Activ Oxygen Granular (A), OxyPlus Activator Liquid (B),  Sunwac 12, Minichlo