Kranmärkt

Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten.
I samband med Världsvattendagen den 22 mars uppmärksammas Kranmärkt nu som en nationell hållbarhetsmärkning av Svenskt Vatten.